שם הפורום : הגטו

הגירוש לגטו 20/03/07
מאת: לימור, נחמיה תמרי
הגירוש לגטו הכנסו לאתר המקושר, התבוננו בתמונות המוצגות בו ובתמונות שבהמשך ובצעו את המשימות. אתר גטו ורשה: http://warsaw.daat.ac.il/photos/arriving.htm תמונות מהמעבר לגטו בניית חומות הגטו רחוב בגטו 1. על פי התבוננות בתמונות, נסו לכתוב משפטים קצרים, או מילים, המתארים את המעבר מחיים רגילים לחיים בגטו. (היו צריכים לבחור......, היה קשה......., כל אחד......, וכו') 2. קראו את קטעי העדות על הגירוש לגטו ובדקו האם ניתן להוסיף משפטים למשימה הקודמת (אפשר להעתיק משפטים מתאימים מתוך העדות). 3. הכינו מאגר מילים, המתארות את החיים בגטו. 4. בחרו תמונה אחת שהרשימה אתכם במיוחד, העתיקו אותה וכתבו את הסיפור של התמונה (מה רואים בה, מה לדעתכם מרגישים וחושבים האנשים שבתמונה) את המשימות בצעו בהמשך הדף ושימרו בתיקיה האישית שלכם – בתקיית הסרט האדום ת ש ו ב ו ת ל מ ש י מ ו ת


הדפס