:שם בית הספר "כיתה ח' "מבואות עירון
שם התלמיד/ה: מאי לבכמן לי-אור דהן
תיאור: "החופש לאחר הכליאה" - בחוץ רואים איש עם טלאי צהוב במסגרת שחורה ועצובה שמביעה סגירות. כאשר פותחים את הקופסא ניתן לראות את דגל ישראל שמביע חופש ופתיחות