:שם בית הספר מבואות עירון
שם התלמיד/ה: איתמר לשמן
תיאור: התמקדתי בסיפור של ניצול אחד, ששרד את השואה על ידי התחבאות בבור