:שם בית הספר ח' 1 "מבואות עירון"
שם התלמיד/ה: אור גלנט
תיאור: זה יותר טוב מכלום