:שם בית הספר ח'4 מבואות עירון
שם התלמיד/ה: שחר יערי; גל חורש
תיאור: החיים יפים חלק 2