:שם בית הספר ח' 4 בי"ס מבואות עירון"
שם התלמיד/ה: מאי ליבכמן ולי-אור דהן
תיאור: "החופש לאחר הכליאה" - הקופסא מבחוץ