רשימת ספרים מומלציםמעבר לדף האחרון מעבר לדף הבא  מעבר לדף הקודם מעבר לדף הראשון
שם הספר: ללא גורל
שם הסופר: קרטס, אמרה
ההוצאה: עם עובד, 1994

מידע על הספר בקרוב

שם הספר: הצבעונים האדומים
שם הסופר: רוז, לישה
ההוצאה: יד ושם, תשמ"ד

מידע על הספר בקרוב

שם הספר: ידידי היער
שם הסופר: רוזן, דוניה
ההוצאה: ירושלים, 1985

מידע על הספר בקרוב

שם הספר: ילד תרנגול
שם הסופר: רוט, משה
ההוצאה: תל-אביב, 1998

מידע על הספר בקרוב