כניסה למערכת
 
ילדי ישראל לומדים על ילדים

תשס"ו: מעגנים, מעגן מיכאל ה'1 – חנה סנש, אור עקיבא, ה'1

פורום 5
 
:חיפוש בפורום

מעבר לדף האחרון מעבר לדף הבא מעבר לדף הקודם מעבר לדף הראשון
מיון תאריך עולה מיון לפי אב מיון לפי עץ
13/06/06 ארנסט וסרגיי (בית ספר חנה סנש ) הודעה חדשה לפורום 5
01/05/06 לינוי פרידמן (בית ספר מעגנים) הודעה חדשה לילדי פורום 5 שלום
11/02/06 ציפי ואיריס (בית ספר חנה סנש-מעגנים) הודעה חדשה דילמה לדיון
15/02/06 נסטיה פורום 5 (בית ספר חנה סנש) תגובה להודעה תשובה
27/02/06 לינוי פרידמן (בית ספר מעגנים) תגובה להודעה לנסטיה
02/03/06 נסטיה (בית ספר חנה סנש) תגובה להודעה ללינוי
15/02/06 סרגיי (בית ספר חנה סנש ) תגובה להודעה תשובות לשאלות
27/02/06 לינוי פרידמן (בית ספר מעגנים) תגובה להודעה לסרגיי
27/02/06 לינוי פרידמן (בית ספר "מעגנים") תגובה להודעה תשובה לשאלה
27/02/06 איל שדה (בית ספר מעגנים) תגובה להודעה "מעשה בסנדוויץ'"
09/02/06 לינוי (בית ספר מעגנים) הודעה חדשה תודה!!!!!
09/02/06 מיכל סלמן (בית ספר מעגנים) הודעה חדשה לפורום 5 - תשובות לשאלות של ציפי
09/02/06 איל שדה (בית ספר מעגן מיכאל) הודעה חדשה לילדי פורום 5 מבית ספר חנה סנש
09/02/06 אדיר (בית ספר מעגנים) הודעה חדשה לבית ספר חנה סנש שלום
01/02/06 ציפי שחם (בית ספר חנה סנש) הודעה חדשה יום השואה הבינלאומי
16/02/06 ארנסט ויאיר (בית ספר חנה שנס) תגובה להודעה תשובות לשאלות
23/02/06 נסטיה (בית ספר חנה סנש) תגובה להודעה לילדי פורום 5 מעגן מיכאל יום השאווה הבין לאומי
06/03/06 איתי ואדיר (בית ספר מעגנים) תגובה להודעה לאיריס ולציפי שלום
06/03/06 לינוי פרידמן (בית ספר "מעגנים") תגובה להודעה לאיריס וציפי שלום
22/01/06 מיכל סלמן (בית ספר מעגנים) הודעה חדשה תשובות לשאלות
19/01/06 לילדי פורום 5 (בית ספר חנה סנש) הודעה חדשה מצפים לתשובה
04/01/06 ארנסט (בית ספר חנה סנש) הודעה חדשה תעודת זהות
16/01/06 לינוי פרידמן (בית ספר "מעגנים") תגובה להודעה ש-ל-ו-ם!!!!!!!
19/01/06 ללינוי פרידמן (בית ספר חנה סנש) תגובה להודעה מי נסטיה
23/01/06 לינוי פרידמן (בית ספר "מעגנים") תגובה להודעה לנסטיה שלום רב!!!!
19/01/06 ארנסט (בית ספר חנה שנס) תגובה להודעה ללינוי
16/01/06 אדיר+איתי (בית ספר מעגנים) תגובה להודעה ת"ז
03/01/06 סרגי (בית ספר חנה סנש) הודעה חדשה תהודת זהות
16/01/06 איל שדה (בית ספר מעגנים) תגובה להודעה לסרגי
02/01/06 ציפי ואיריס (בית ספר חנה-סנש - מעגנים) הודעה חדשה 2 הפרקים הראשונים
05/01/06 ארנסט סרגי ונסטיה (בית ספר חנה סנש) תגובה להודעה תשובות אל שתי השאלות הראשנות
09/01/06 לינוי פרידמן (בית ספר "מעגנים") תגובה להודעה לאיריס ולילדי הפורום שלי שלום!
16/01/06 איל שדה (בית ספר מעגנים) תגובה להודעה תשובות לשאלות
25/12/05 מיכל סלמן (בית ספר מעגנים) הודעה חדשה תעודת זהות-מיכל.
05/12/05 לינוי פרידמן (בית ספר "מעגנים") הודעה חדשה לילדי פורום 5 שלום רב! תעודת זהות

הדפסת הודעות הפורום

חזרה לרשימת הפורומים

In any problem please contact the school's staff at korczak-school@gfh.org.il