כניסה למערכת
 
ילדי ישראל לומדים על ילדים

תשס"ו: נופית, נופית, ה'1 – נחמיה תמרי, אור עקיבא, ה'1

פורום 3
  :חיפוש בפורום

מעבר לדף האחרון מעבר לדף הבא מעבר לדף הקודם מעבר לדף הראשון
מיון תאריך עולה מיון לפי אב מיון לפי עץ
09/05/06 חסידי אומות העולם (בית ספר נופית) הודעה חדשה מפגש בבית ספר נחמיה תמרי
05/05/06 פרטיזנים (בית ספר נחמיה תמרי) הודעה חדשה המפגש אתמול
21/02/06 חא"ע (בית ספר נופית) הודעה חדשה דילמה של הכלב
01/05/06 פרטיזנים (בית ספר נחמיה תמרי) תגובה להודעה התשובה לדילמה
27/01/06 פרטיזנים (בית ספר נחמיה תמרי) הודעה חדשה ניקו הכלב
31/01/06 עומר (חא''ע) (בית ספר נופית) תגובה להודעה מה אני היתי אושה
22/02/06 שלומי,קריסטינה,נאור (בית ספר נחמיה תמרי) תגובה להודעה מעשה בסנדוויץ
21/02/06 חסידי אומות העולם (בית ספר נופית) תגובה להודעה תשובה לגבי הכלב ניקו
25/01/06 פרטיזנים (בית ספר נחמיה תמרי) הודעה חדשה ת.ז נאור
25/01/06 פרטיזנים (בית ספר נחמיה תמרי) הודעה חדשה דילמה(???)
31/01/06 חא''ע (בית ספר נופית) תגובה להודעה מה אני הייתי עושה
12/01/06 חסידי אומות העולם (קרן) (בית ספר "נופית") הודעה חדשה מידע אישי עלי
12/01/06 חסידי אומות העולם (בית ספר נופית) הודעה חדשה שלום!
12/01/06 חסידי אומות העולם (חא"ע) (בית ספר נופית) הודעה חדשה שלום
12/01/06 חסידי אומות העולם (חא"ע) (בית ספר נופית) הודעה חדשה שלום
12/01/06 חסידי אומות העולם (חא"ע) (בית ספר נופית) הודעה חדשה שלום
04/01/06 שלומי (בית ספר נחמיה תמרי) הודעה חדשה תעודת זהות
25/01/06 תׂמר (בית ספר נופית) תגובה להודעה שלום
04/01/06 פרטיזנים (בית ספר נחמיה תמרי) הודעה חדשה ת.ז קריסטינה

הדפסת הודעות הפורום

חזרה לרשימת הפורומים

In any problem please contact the school's staff at korczak-school@gfh.org.il