כניסה למערכת
 
ילדי ישראל לומדים על ילדים

תשס"ו: נופית, נופית, ה'1 – נחמיה תמרי, אור עקיבא, ה'1

פורום 4
  :חיפוש בפורום

מעבר לדף האחרון מעבר לדף הבא מעבר לדף הקודם מעבר לדף הראשון
מיון תאריך עולה מיון לפי אב מיון לפי עץ
05/05/06 לוחמי הגטאות (בית ספר נחמיה-תמרי) הודעה חדשה שאלה למפגש
07/05/06 לימור (בית ספר נחמיה תמרי) תגובה להודעה רשמים מן המפגש
10/05/06 לוחמי הגטאות (בית ספר נחמיה תמרי) תגובה להודעה שאלות על המפגש
21/02/06 הפרטיזנים (בית ספר נופית) הודעה חדשה דילמה (בעיה)
01/05/06 לוחמי הגטאות (בית ספר נחמיה-תמרי) תגובה להודעה תשובה לדילמה
25/01/06 לוחמי הגטאות (בית ספר נחמיה תמרי) הודעה חדשה דילמה=בעיה(???)
25/01/06 הפרטיזנים (בית ספר נופית) תגובה להודעה תשובה לדילמה
27/01/06 פרטיזנים (בית ספר נופית) תגובה להודעה תשובה לבעיה
24/01/06 יהל (בית ספר נופית) הודעה חדשה פרטיזנים
18/01/06 לוחמי הגטאות (בית ספר נחמיה תמרי) הודעה חדשה ת.ז תומר
18/01/06 לוחמי הגטאות (בית ספר נחמיה תמרי) הודעה חדשה ת.ז רונית
12/01/06 שקד (בית ספר נופית) הודעה חדשה על עצמי
12/01/06 תמיר אלעזר מקבוצת הפרטיזנים (בית ספר נופית) הודעה חדשה מכתב אישי
12/01/06 שקד (בית ספר נופית) הודעה חדשה על עצמי
12/01/06 תם(תום) קינן (בית ספר נופית ה1) הודעה חדשה על עצמי
27/01/06 פרטיזנים (בית ספר נופית השולט) תגובה להודעה תיקון מכתב
12/01/06 עומר חנן (בית ספר נופית) הודעה חדשה על עצמי
12/01/06 יהל (בית ספר נופית) הודעה חדשה על עצמי
04/01/06 לוחמי הגטאות (בית ספר נחמיה תמרי) הודעה חדשה ת.ז תומר סלמה
04/01/06 לוחמי הגטאות (בית ספר נחמיה תמרי) הודעה חדשה ת.ז. ארנולד פנצ'נקו
07/12/05 ארנולד (בית ספר נחמיה תמרי) הודעה חדשה תעודת זהות ארנולד
08/01/06 לוחמי הגטאות (בית ספר נחמיה תמרי) תגובה להודעה ת.ז. ארנולד פנצ'נקו

הדפסת הודעות הפורום

חזרה לרשימת הפורומים

In any problem please contact the school's staff at korczak-school@gfh.org.il