כניסה למערכת
 
ילדי ישראל לומדים על ילדים

תשס"ו: נופית, נופית, ה'1 – נחמיה תמרי, אור עקיבא, ה'1

פורום היכרות
  :חיפוש בפורום

מעבר לדף האחרון מעבר לדף הבא מעבר לדף הקודם מעבר לדף הראשון
מיון תאריך עולה מיון לפי אב מיון לפי עץ
06/12/05 רוני לי (בית ספר נופית) הודעה חדשה על עצמי
06/12/05 דור רז (בית ספר נופית) הודעה חדשה תעודת זהות
06/12/05 תם קינן (בית ספר נופית) הודעה חדשה שלום
06/12/05 רועי (בית ספר נופית) הודעה חדשה מכתב אישי
06/12/05 יהל (בית ספר נופית) הודעה חדשה על עצמי
06/12/05 גיא פיאצה (בית ספר נופית) הודעה חדשה תעודת זהות
06/12/05 עומר סימון (בית ספר נופית) הודעה חדשה הי
06/12/05 תׂמר ריכטר ברוך (בית ספר נופית) הודעה חדשה שלום
06/12/05 אבישג נבו (בית ספר נופית) הודעה חדשה על עצמי
06/12/05 גיא חטב (בית ספר נופית) הודעה חדשה היכרות עם בית ספר נחמיה תמרי
06/12/05 יובל שפירא (בית ספר נופית) הודעה חדשה מכתב אישי
06/12/05 ליאור רועי (בית ספר נופית) הודעה חדשה קצת עלי
06/12/05 איתמר קימל (בית ספר נופית) הודעה חדשה על עצמי
06/12/05 קרן (בית ספר נופית) הודעה חדשה תעודת זהות
06/12/05 עומר דובובסקי (בית ספר נופית) הודעה חדשה שלום
06/12/05 עומר שלינגר (בית ספר "נופית") הודעה חדשה מיכתב אישי
06/12/05 דר אברהם (בית ספר נופית) הודעה חדשה תעודת זהות-דר אברהם
06/12/05 אור אלוני (בית ספר נופית) הודעה חדשה שלום
06/12/05 שקד (בית ספר נופית) הודעה חדשה על עצמי
06/12/05 רום (בית ספר נופית) הודעה חדשה ת.ז
06/12/05 עומר חנן (בית ספר נופית) הודעה חדשה מכתב אישי
06/12/05 בר רוזנבלום (בית ספר נופית) הודעה חדשה מכתב היכרות
29/11/05 כיתות ה' (בית ספר נופית) הודעה חדשה מכתב היכרות
22/11/05 כתה ה1 (בית ספר נחמיה תמרי) הודעה חדשה מכתב היכרות
06/12/05 שחר (בית ספר נופית) תגובה להודעה מכתב אישי
06/12/05 מאי דהן (בית ספר נופית) תגובה להודעה שלום לבית ספר נחמיה תמרי
06/12/05 טל סביון (בית ספר "נופית") תגובה להודעה על עצמי
06/12/05 מאי דהן (בית ספר נופית) תגובה להודעה ת.ז. שלי
06/12/05 רון בוטנסקי (בית ספר נופית) תגובה להודעה שלום לבית ספר נחימה תמרי
06/12/05 תמר קדוש (בית ספר נופית) תגובה להודעה ת.ז שלי

הדפסת הודעות הפורום

חזרה לרשימת הפורומים

In any problem please contact the school's staff at korczak-school@gfh.org.il