כניסה למערכת
 
ילדי ישראל לומדים על ילדים

'תשס"ו: כרמל וים, עין כרמל, ו'1 + ו'2 – יחד, גבעת אלה, ו

פורום 1
 
:חיפוש בפורום

מעבר לדף האחרון מעבר לדף הבא מעבר לדף הקודם מעבר לדף הראשון
מיון תאריך עולה מיון לפי אב מיון לפי עץ
22/05/06 ינון כהן נוי נוסבאום נעם גואז (בית ספר "יחד" בגבעת אלה ) הודעה חדשה יום השואה
08/03/06 איתי ארז (בית ספר כרמל וים) הודעה חדשה מושגים שלמדנו בתקופה באחרונה
22/05/06 נוי נוסבאום ינון כהן ונועם גואז (בית ספר "יחד"בגבעת אלה) תגובה להודעה מושגים שלמדנו
01/03/06 איתי ארז (בית ספר כרמל וים) הודעה חדשה קשרים צעירים
21/02/06 נוי נוסבאום, נעם גואז וינון כהן (בית ספר "יחד" גבעת אלה) הודעה חדשה שתי קופסאות סרדינים
23/02/06 איתי ארז (בית ספר כרמל וים) תגובה להודעה תגובה לשתי קופסאות סרדינים
21/03/06 ינון כהן, נוי נוסבאום ונעם גואז (בית ספר "יחד" גבעת אלה) תגובה להודעה תודה
01/02/06 עדן איתי נמרוד ואביחי (בית ספר כרמל וים) הודעה חדשה לידי פורום 1
21/02/06 נעם גואז, ינון כהן ונוי נוסבאום (בית ספר "יחד" גבעת אלה) תגובה להודעה תגובה
31/01/06 ינון כהן ונעם גואז (בית ספר "יחד" גבעת אלה) הודעה חדשה מעשה בסנדוויץ'
23/02/06 איתי ארז (בית ספר כרמל וים) תגובה להודעה תגובה
24/01/06 נוי נוסבאום, ינון כהן ונעם גואז (בית ספר "יחד"- גבעת אלה) הודעה חדשה רפלקציה על הביקור בבית ספר "כרמל וים"- עין כרמל
17/01/06 נוי נוסבאום, נעם גואז וינון כהן (בית ספר "יחד" גבעת אלה) הודעה חדשה איך מצא אותי ניקו בגטו?
09/01/06 ינון כהן, נעם גואז ונוי נוסבאום (בית ספר "יחד" גבעת אלה) הודעה חדשה שם לפורום
23/02/06 איתי ארז (בית ספר כרמל וים) תגובה להודעה תגובה-שם לפורום
21/03/06 ינון כהן, נוי נוסבאום ונעם גואז (בית ספר "יחד" גבעת אלה) תגובה להודעה שם לפורום
23/04/06 איתי ארז (בית ספר כרמל וים) תגובה להודעה שם לפורום
09/01/06 ינון כהן, נוי נוסבאום ונעם גואז (בית ספר "יחד" גבעת אלה) הודעה חדשה והמלחמה פרצה
29/11/05 נעם גואז, ינון כהן ונוי נוסבאום (בית ספר "יחד" גבעת אלה) הודעה חדשה עלינו
28/11/05 ינון כהן, נוי נוסבאום ונעם גואז (בית ספר "יחד" גבעת אלה) הודעה חדשה שאלות ותשובות בנוגע לסיפור הראשון: "המטפחת הכחולה"

הדפסת הודעות הפורום

חזרה לרשימת הפורומים

In any problem please contact the school's staff at korczak-school@gfh.org.il