כניסה למערכת
 
ילדי ישראל לומדים על ילדים

תשס"ו: דינור, חיפה – החורש, זכרון יעקב
פורום תרגול - בי"ס דינור, חיפה
22 הודעות, האחרונה מתאריך - 25/12/05 17:06

פורום תרגול - בי"ס החורש, זכרון יעקב
11 הודעות, האחרונה מתאריך - 29/11/05 18:38

פורום 1
46 הודעות, האחרונה מתאריך - 04/06/06 09:23

פורום 2
33 הודעות, האחרונה מתאריך - 04/06/06 09:19

פורום 3
34 הודעות, האחרונה מתאריך - 22/05/06 13:15

פורום 4
41 הודעות, האחרונה מתאריך - 22/05/06 13:26

פורום 5
42 הודעות, האחרונה מתאריך - 04/06/06 09:30

פורום 6
46 הודעות, האחרונה מתאריך - 04/06/06 09:33

פורום 7
42 הודעות, האחרונה מתאריך - 04/06/06 09:18

In any problem please contact the school's staff at korczak-school@gfh.org.il