כניסה למערכת
 
ילדי ישראל לומדים על ילדים

תשס"ו: דינור, חיפה – החורש, זכרון יעקב
פורום תרגול - בי"ס החורש, זכרון יעקב
  :חיפוש בפורום

מעבר לדף האחרון מעבר לדף הבא מעבר לדף הקודם מעבר לדף הראשון
מיון תאריך עולה מיון לפי אב מיון לפי עץ
29/11/05 כתה ו' 2 (בית ספר דינור) הודעה חדשה תמונה שלנו
27/11/05 אופק (בית ספר החורש) הודעה חדשה מכתב אישי
13/11/05 אביב,הוד,בועז (בית ספר החורש) הודעה חדשה מכתב קבוצתי
13/11/05 הוד,בועז,פלג ואביב (בית ספר החורש) הודעה חדשה מכתב קבוצתי
13/11/05 שחר (בית ספר החורש) הודעה חדשה מיכתב קבוצתי
13/11/05 שחר (בית ספר החורש) הודעה חדשה מיכתב קבוצתי
13/11/05 משה (בית ספר החורש) הודעה חדשה מכתב אישי
13/11/05 מאור (בית ספר החורש) הודעה חדשה מכתב אישי
10/11/05 כיתה ו3 החורש (בית ספר החורש) הודעה חדשה מכתב כיתתי
09/11/05 תלמידי כתה ו (בית ספר דינור) הודעה חדשה מכתב היכרות
13/11/05 כיתה ו'3 (בית ספר החורש) תגובה להודעה תגובה למכתב היכרות

הדפסת הודעות הפורום

חזרה לרשימת הפורומים

In any problem please contact the school's staff at korczak-school@gfh.org.il