כניסה למערכת
 
ילדי ישראל לומדים על ילדים

תשס"ו: דינור, חיפה – החורש, זכרון יעקב
פורום 6
  :חיפוש בפורום

מעבר לדף האחרון מעבר לדף הבא מעבר לדף הקודם מעבר לדף הראשון
מיון תאריך עולה מיון לפי אב מיון לפי עץ
04/06/06 לוחמי הגטאות 6 - אלי (בית ספר דינור) הודעה חדשה בעקבות הבקור
04/06/06 ירדן זילברמן (בית ספר דינור) הודעה חדשה הביקור בלוחמי הגטאות
19/05/06 עופרה (בית ספר דינור) הודעה חדשה סרט צהוב
21/05/06 לוחמי הגטאות (בית ספר דינור) תגובה להודעה סרט צהוב
22/05/06 ניצן שלכת (בית ספר החורש) תגובה להודעה תגובה על תלאי צהוב
22/05/06 גל מנשרי (בית ספר החורש) תגובה להודעה תגובה
14/05/06 עופרה (בית ספר דינור) הודעה חדשה הסרט האדום
14/05/06 לוחמי הגטאות 6 (בית ספר דינור) תגובה להודעה הסרט האדום
14/05/06 לוחמי הגטאות 6 (בית ספר דינור) תגובה להודעה תיקון ההודעה
14/05/06 ניצן שלכת וגל מנשרי (בית ספר החורש) תגובה להודעה תשובות
07/05/06 לוחמי הגטאות 6 (בית ספר דינור) הודעה חדשה מלמדים על השואה
05/05/06 עופרה (בית ספר דינור) הודעה חדשה הסולם שהציל
07/05/06 גל מנשרי ופלג מרגולס (בית ספר ה"חורש") תגובה להודעה תשובה
07/05/06 לוחמי הגטאות 6 (בית ספר דינור) תגובה להודעה תגובה להודעה
07/05/06 ניצן שלכת יעל שצברג (בית ספר החורש) תגובה להודעה תשובה
22/04/06 עופרה (בית ספר דינור) הודעה חדשה תמונה מספרת
23/04/06 ניצן שלכת ונוי איווניר (בית ספר החורש) תגובה להודעה תשובה
23/04/06 לוחמי הגטאות 6 (בית ספר דינור) תגובה להודעה תגובה
18/03/06 עופרה (בית ספר דינור) הודעה חדשה מקומות מסתור
19/03/06 וניצן שלכת (בית ספר החורש) תגובה להודעה תגובה
19/03/06 עופרה (בית ספר דינור) תגובה להודעה הישרדות במסתור
19/03/06 לוחמי הגטאות 6 (בית ספר דינור) תגובה להודעה תגובה להודעה
19/03/06 לוחמי הגטאות 6 (בית ספר דינור) תגובה להודעה תגובה להודעה
19/02/06 לוחמי הגטאות 6 (בית ספר דינור) הודעה חדשה בחירתה של נחמה
19/02/06 עופרה (בית ספר דינור) הודעה חדשה מעשה בסנדוויץ'
19/02/06 טל שורק (בית ספר החורש) תגובה להודעה תשובה
05/03/06 גל מנשרי (בית ספר ה"חורש") תגובה להודעה תשובה
05/03/06 יעל שצברג וניצן שלכת (בית ספר החורש) תגובה להודעה תשובה
29/01/06 לוחמי הגטאות 6 (בית ספר דינור) הודעה חדשה המעבר לגטו
29/01/06 לומי הגטאות 6 (בית ספר דינור) הודעה חדשה הביקור
28/01/06 עופרה (בית ספר דינור) הודעה חדשה המעבר לגטו
22/01/06 אביב סלמן, גל ,דולב, טל, יעל. (בית ספר ה"חורש") הודעה חדשה לקראת הביקור של בית ספר דינור
26/12/05 נזכור לעד (בית ספר החורש) הודעה חדשה התרשמותינו מהביקור בבית ספרכם
24/12/05 עופרה (בית ספר דינור) הודעה חדשה פרוץ המלחמה
25/12/05 לוחמי הגטאות 6 (בית ספר דינור) תגובה להודעה לפני המלחמה

הדפסת הודעות הפורום

חזרה לרשימת הפורומים

In any problem please contact the school's staff at korczak-school@gfh.org.il