כניסה למערכת
 
ילדי ישראל לומדים על ילדים

תשס"ו: דינור, חיפה – החורש, זכרון יעקב
פורום 7
  :חיפוש בפורום

מעבר לדף האחרון מעבר לדף הבא מעבר לדף הקודם מעבר לדף הראשון
מיון תאריך עולה מיון לפי אב מיון לפי עץ
04/06/06 איתי (בית ספר דינור) הודעה חדשה סיכום הביקור
19/05/06 עופרה (בית ספר דינור) הודעה חדשה סרט צהוב
21/05/06 הפרטיזנים הלוחמים (בית ספר דינור) תגובה להודעה יהודי איראן
22/05/06 יד ושם (בית ספר החורש) תגובה להודעה תגובה לשאלה הסרט הצהוב
14/05/06 עופרה (בית ספר דינור) הודעה חדשה הסרט האדום
14/05/06 הפרטיזנים הלוחמים (בית ספר דינור) תגובה להודעה הסרט האדום תגובה
05/05/06 עופרה (בית ספר דינור) הודעה חדשה הסולם שהציל
07/05/06 עמנואל לנגאור (בית ספר חורש) תגובה להודעה תשובה....
07/05/06 יד ושם (בית ספר החורש) תגובה להודעה הסולם שהציל-תגובה
07/05/06 הפרטיזנים הלוחמים (בית ספר דינור) תגובה להודעה הסולם שהציל
22/04/06 עופרה (בית ספר דינור) הודעה חדשה תמונה מספרת
23/04/06 עמנואל (בית ספר החורש) תגובה להודעה תשובה
23/04/06 גל מנשרי (בית ספר ה"חורש") תגובה להודעה תגובה על התמונה של פאול קור
23/04/06 הפרטיזנים הלוחמים (בית ספר דינור) תגובה להודעה דעתינו על התמונה
18/03/06 עופרה (בית ספר דינור) הודעה חדשה מקומות מסתור
19/03/06 שחר (בית ספר החורש) תגובה להודעה תשובה לשאלה
19/03/06 עופרה (בית ספר דינור) תגובה להודעה תקווה
19/03/06 הפרטיזנים הלוחמים (בית ספר דינור) תגובה להודעה היסרדות במסתור
19/03/06 עמנואל (בית ספר "החורש") תגובה להודעה תשובה לעופרה
19/03/06 עופרה (בית ספר דינור) תגובה להודעה הישרדות במחבוא
19/02/06 עופרה (בית ספר דינור) הודעה חדשה מעשה בסנדוויץ'
20/02/06 הפרטיזנים הלוחמים (בית ספר דינור) תגובה להודעה דעתינו על המעשה
28/01/06 עופרה (בית ספר דינור) הודעה חדשה המעבר לגטו
30/01/06 הפרטיזנים הלוחמים (בית ספר דינור) תגובה להודעה ניקו
12/02/06 עמנואל (בית ספר "החורש'') תגובה להודעה תשובה
22/01/06 יד ושם (בית ספר החורש) הודעה חדשה מצפים לביקור ביום שלישי
29/01/06 הפרטיזנים הלוחמים (בית ספר דינור) תגובה להודעה הביקור
24/12/05 עופרה (בית ספר דינור) הודעה חדשה פרוץ המלחמה
25/12/05 הפרטיזנים הלוחמים (בית ספר דינור) תגובה להודעה תגובה למשימה
15/01/06 שחר שגיב (בית ספר החורש) תגובה להודעה תשובה לעופרה
22/01/06 "יד ושם" (בית ספר "החורש") תגובה להודעה תגובה אל השאלה של עופרה
29/11/05 הפרטיזנים הלוחמים (בית ספר דינור) הודעה חדשה תמונה שלנו
26/12/05 יד ושם (בית ספר החורש) תגובה להודעה נגיב על הביקור בבית ספר דינור
26/11/05 עופרה (בית ספר דינור) הודעה חדשה בין שגרה למלחמה
27/11/05 יד ושם (בית ספר החורש) תגובה להודעה תגובה לשאלתה של עופרה

הדפסת הודעות הפורום

חזרה לרשימת הפורומים

In any problem please contact the school's staff at korczak-school@gfh.org.il