כניסה למערכת
 
ילדי ישראל לומדים על ילדים

תשס"ו: אשכולות, בנימינה – חשמונאים, ת"א-יפו
פורום 2
  :חיפוש בפורום

מעבר לדף האחרון מעבר לדף הבא מעבר לדף הקודם מעבר לדף הראשון
מיון תאריך עולה מיון לפי אב מיון לפי עץ
08/05/06 אלמוג (בית ספר אשכולות) הודעה חדשה יום השואה
08/05/06 טל (בית ספר אשכולות בינימינה) הודעה חדשה הייי
08/05/06 דניאל (בית ספר אשכולות) הודעה חדשה לקבוצה הפצצה !
08/05/06 דניאל (בית ספר אשכולות) הודעה חדשה לחופית
08/05/06 טלי (בית ספר חשמונאים) הודעה חדשה לדניאל טל אור ועדי
04/05/06 חופית (בית ספר חשמונאים) הודעה חדשה לפורום 2
28/02/06 טלי (בית ספר חשמונאים) הודעה חדשה לאור ועדי
28/02/06 טלי (בית ספר חשמונאים) הודעה חדשה מהו בית בישבילי?...
20/02/06 אור ועדי 7 (בית ספר אשכולות) הודעה חדשה דילמה ראשונה
13/02/06 טלי (בית ספר חשמונאים) הודעה חדשה שלום פורום 2
26/01/06 משימה (בית ספר חשמונאים, החורש) הודעה חדשה נושאים לתגובה
26/01/06 משימה 1 (בית ספר חשמונאים, החורש) תגובה להודעה ...
14/02/06 טלי (בית ספר חשמונאים) תגובה להודעה תשובה ל משימה 1
26/01/06 משימה 2 (בית ספר חשמונאים, החורש) תגובה להודעה ...
13/02/06 חופית (בית ספר חשמונאים ) תגובה להודעה שלום ...
14/02/06 חופית (בית ספר חשמונאים) תגובה להודעה שלום לפורום 2
26/01/06 משימה 3 (בית ספר חשמונאים, החורש) תגובה להודעה ...
19/01/06 חופית (בית ספר חשמונאים) הודעה חדשה לדניאל וטל

הדפסת הודעות הפורום

חזרה לרשימת הפורומים

In any problem please contact the school's staff at korczak-school@gfh.org.il