כניסה למערכת
 
ילדי ישראל לומדים על ילדים

תשס"ו: אשכולות, בנימינה – חשמונאים, ת"א-יפו
פורום 5
  :חיפוש בפורום

מעבר לדף האחרון מעבר לדף הבא מעבר לדף הקודם מעבר לדף הראשון
מיון תאריך עולה מיון לפי אב מיון לפי עץ
08/05/06 שיר (בית ספר אשכולות) הודעה חדשה לכולם
08/05/06 תמיר שצמן (בית ספר אשכולות) הודעה חדשה טקס יום השואה
28/02/06 ברקף (בית ספר חשמונים) הודעה חדשה מהו בית בשבילי?
28/02/06 מתן (בית ספר החשמונאים) הודעה חדשה לעזוב בית זה כמו..........
28/02/06 ולדיק (בית ספר "החשמונאים") הודעה חדשה מהו בית בשבילי
28/01/06 משימה (בית ספר חשמונאים, אשכולות) הודעה חדשה נושאים לבחירה
28/01/06 דילמה 1 (בית ספר חשמונאים, אשכולות) תגובה להודעה ...
20/02/06 שיר וולף (בית ספר אשכולות) תגובה להודעה הרגשות העולים ומה שניתן לחוש בימינו!!!
20/02/06 פורם 5 (בית ספר אשכולות) תגובה להודעה תגובה לדילמה 1
28/01/06 דילמה 2 (בית ספר חשמונאים, אשכולות) תגובה להודעה ...
14/02/06 ברקף (בית ספר חשמונאים) תגובה להודעה שואה
16/02/06 מתן וברקף (בית ספר החשמונאים) תגובה להודעה תגובה !!!!
20/02/06 שיר וולף (בית ספר אשכולות) תגובה להודעה תשובה לדילמה 2!!!
20/02/06 פורום 5 (בית ספר אשכולות) תגובה להודעה תגובה לדילמה 2
04/05/06 מתן וברקף (בית ספר החשמונאים) תגובה להודעה שלום!!!
28/01/06 דילמה 3 (בית ספר חשמונאים, אשכולות) תגובה להודעה ...
23/01/06 צפריר, תמיר , (בית ספר אשכולות) הודעה חדשה הודעה לבית ספר החשמונאים
13/02/06 ברקף (בית ספר חשמונים) תגובה להודעה שואה
23/01/06 עדי ושיר (בית ספר אשכולות) הודעה חדשה עלינו

הדפסת הודעות הפורום

חזרה לרשימת הפורומים

In any problem please contact the school's staff at korczak-school@gfh.org.il