כניסה למערכת
 
ילדי ישראל לומדים על ילדים

תשס"ו: אשכולות, בנימינה – חשמונאים, ת"א-יפו
פורום 6
  :חיפוש בפורום

מעבר לדף האחרון מעבר לדף הבא מעבר לדף הקודם מעבר לדף הראשון
מיון תאריך עולה מיון לפי אב מיון לפי עץ
12/05/06 מתן (בית ספר אשכולות) הודעה חדשה מתי נפגש עוד פעם
08/05/06 מתן (בית ספר אשכולות) הודעה חדשה טקס יום השואה
08/05/06 זוהר ונועה. (בית ספר אשכולות) הודעה חדשה חוויות מהטקס.
08/05/06 עלוה (בית ספר אשכולות) הודעה חדשה יום הזיכרון לשואה ולגבורה
02/03/06 מתן אסף (בית ספר אשכולות) הודעה חדשה לכולם
21/02/06 מרטין (בית ספר חשמונים) הודעה חדשה הבית
20/02/06 נועה,עלוה,שני,מתן,רועי ועדי .א. (בית ספר אשכולות) הודעה חדשה תשובה לדילמה 3
20/02/06 נועה,עלוה,שני,עדי.א.,מתן ורועי (בית ספר אשכולות) הודעה חדשה תשובה לדילמה 2
20/02/06 עלוה,נועה,שני,עדי.א.,מתן ורועי (בית ספר אשכולות) הודעה חדשה תשובה לדילמה 1
17/02/06 מתן (בית ספר אשכולות) הודעה חדשה לתום ומרטין
06/02/06 תום ומרטין (בית ספר חשמונאים) הודעה חדשה פורום 6 אשכולות
28/01/06 משימה (בית ספר אשכולות, חשמונאים) הודעה חדשה נושאים לבחירה
28/01/06 דילמה 1 (בית ספר חשמונאים, אשכולות) תגובה להודעה ...
13/02/06 מרטין ותום (בית ספר חשמונאים) תגובה להודעה תשובות
28/01/06 דילמה 2 (בית ספר חשמונאים, אשכולות) תגובה להודעה ...
16/02/06 מרטין (בית ספר חשמונאים) תגובה להודעה שאלות
28/01/06 דילמה 3 (בית ספר חשמונאים, אשכולות) תגובה להודעה ...
23/01/06 נועה,עלוה,שני,מתן,רועי ועדי .א (בית ספר אשכולות) הודעה חדשה פורום 6 המשך
23/01/06 נועה,עלוה,שני,מתן,רועי ועדי .א (בית ספר אשכולות) הודעה חדשה פורום 6

הדפסת הודעות הפורום

חזרה לרשימת הפורומים

In any problem please contact the school's staff at korczak-school@gfh.org.il