כניסה למערכת
 
ילדי ישראל לומדים על ילדים

ויתקין, כפר ויתקין, ה1 – הארי הדתי, מגדל העמק, ה1

איך מצא אותי ניקו בגטו?
  :חיפוש בפורום

מעבר לדף האחרון מעבר לדף הבא מעבר לדף הקודם מעבר לדף הראשון
מיון תאריך עולה מיון לפי אב מיון לפי עץ
10/05/07 דולב ודור (בית ספר הא''רי) הודעה חדשה במה תרמה לי הלמידה בנושא השואה?
05/06/07 תומר אדיר (בית ספר ויתקין) תגובה להודעה תגובה
05/06/07 בר ארגס (בית ספר ויתקין) תגובה להודעה תגובה
10/05/07 לאון (בית ספר האר"י) הודעה חדשה דעתי על הפרויקט
10/05/07 שי ווינדמגיין (בית ספר האר"י) הודעה חדשה השואה
10/05/07 יוסף (בית ספר הא''רי) הודעה חדשה במה תרמה לי הלמידה בנושא השואה
10/05/07 שרון (בית ספר האר''י) הודעה חדשה מה למדנו מהשואה
10/05/07 מיכאל (בית ספר הא"רי) הודעה חדשה מה למדתי מהפרויקת
10/05/07 מיקי (בית ספר הארי'') הודעה חדשה במה תרמה לי הלמידה בנושא השואה?
10/05/07 אליאור (בית ספר הארי'') הודעה חדשה מה למדתי מ הפרויקט
10/05/07 פלג (בית ספר האר"י) הודעה חדשה במה תרם לי הפרויקט
08/05/07 שקד פינצי וסול לפלר (בית ספר ויתקין) הודעה חדשה תגובה
08/05/07 עמית תירם (בית ספר ויתקין) הודעה חדשה ניקו
17/04/07 קרן (בית ספר כפר ויתקין) הודעה חדשה מהי הדילמה שעמדה בפני נחמה?
01/05/07 יובל (בית ספר ויתקין ) תגובה להודעה תגובה
01/05/07 אורי (בית ספר ויתקין) תגובה להודעה כותרת
01/05/07 תומר אדיר (בית ספר ויתקין) תגובה להודעה תגובה
01/05/07 חן אור (בית ספר ויתקין) תגובה להודעה תגובה
01/05/07 נתאי ברוכיס (בית ספר ויתקין) תגובה להודעה הדילמה
01/05/07 בר ארגס (בית ספר ויתקין) תגובה להודעה תגובה
01/05/07 עדן זימבריס (בית ספר ויתקין) תגובה להודעה תגובה
08/05/07 יובל רון (בית ספר ויתקין) תגובה להודעה תגובה לקרן!
08/05/07 עומר (בית ספר ויתקין) תגובה להודעה הדילמה
08/05/07 נגה שחר (בית ספר ויתקין) תגובה להודעה תשובה לשאלת קרן
08/05/07 עמית לביא (בית ספר ויתקין) תגובה להודעה הדילמה
08/05/07 יובל פולינסקי (בית ספר ויתקין) תגובה להודעה תגובה
08/05/07 עומר נעלי (בית ספר ויתקין) תגובה להודעה תגובה
08/05/07 סיון (בית ספר ויתקין) תגובה להודעה תשובה לקרן!
08/05/07 ת מ י ר ה1 ח ב י ב (בית ספר ןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןן) תגובה להודעה לךחח
08/05/07 דניאל (בית ספר ותקין) תגובה להודעה תשובה

הדפסת הודעות הפורום

חזרה לרשימת הפורומים

In any problem please contact the school's staff at korczak-school@gfh.org.il