כניסה למערכת
 
ילדי ישראל לומדים על ילדים

ויתקין, כפר ויתקין, ה1 – הארי הדתי, מגדל העמק, ה1

מעשה בסנדויץ'
  :חיפוש בפורום

מעבר לדף האחרון מעבר לדף הבא מעבר לדף הקודם מעבר לדף הראשון
מיון תאריך עולה מיון לפי אב מיון לפי עץ
20/05/07 קרן (בית ספר כפר ויתקין) הודעה חדשה מהי ההפתעה שהיתה לנחמה במגירה?ומי,לדעתך, הניח שם את ההפתעה?
05/06/07 תומר אדיר (בית ספר ויתקין) תגובה להודעה תגובה
05/06/07 שרון (בית ספר ויתקין) תגובה להודעה תשובה
05/06/07 נתאי ברוכיס (בית ספר ויתקין) תגובה להודעה תגובה
05/06/07 יעל בן שדה (בית ספר ויתקין) תגובה להודעה תגובה
05/06/07 אורי המלך ותמיר ברגר המלך (בית ספר ויתקין) תגובה להודעה תגובה
05/06/07 דניאל אביטל (בית ספר ויתקין) תגובה להודעה תשובה לשאלה מ"ס 1
05/06/07 אורי המלך ותמיר ברגר המלך (בית ספר ויתקין) תגובה להודעה תגובה
05/06/07 יובל (בית ספר ויתקין) תגובה להודעה תגובה
05/06/07 בר ארגס (בית ספר ויתקין) תגובה להודעה תגובה
05/06/07 יהונתן וולף בר-טוב (בית ספר ויתקין) תגובה להודעה תגובה-מעשה בסנדווץ'
05/06/07 נועה גולדפישר (בית ספר ויתקין) תגובה להודעה תשובות על השאלות של המורה
05/06/07 עדן זימבריס (בית ספר ויתקין) תגובה להודעה תגובה למעשה בסנדוויץ
05/06/07 יסמין (בית ספר ויתקין) תגובה להודעה תשובה
20/05/07 קרן (בית ספר כפר ויתקין) הודעה חדשה מדוע התנגדה אחותה של נחמה שתלך ללמוד?
05/06/07 תומר אדיר (בית ספר ויתקין) תגובה להודעה תגובה
05/06/07 נתאי ברוכיס (בית ספר ויתקיו) תגובה להודעה תגובה
05/06/07 יעל בןשדה (בית ספר ויתקין) תגובה להודעה תגובה
05/06/07 בר ארגס (בית ספר ויתקין) תגובה להודעה תגובה
05/06/07 אורי המלך ותמיר ברגר המלך (בית ספר ויתקין) תגובה להודעה תגובה
05/06/07 יובל (בית ספר ויתקין) תגובה להודעה תגובה
05/06/07 דניאל אביטל (בית ספר ויתקין) תגובה להודעה תשובה לשאלה מ"ס 2
05/06/07 יהונתן וולף בר-טוב (בית ספר ויתקין) תגובה להודעה תגובה2-מעשה בסנדוויץ'
05/06/07 שרון (בית ספר ויתקין) תגובה להודעה תשובה
05/06/07 עדן זימבריס (בית ספר ויתקין) תגובה להודעה תגובה שנייה
05/06/07 נועה גולדפישר (בית ספר ויתקין) תגובה להודעה תגובה

הדפסת הודעות הפורום

חזרה לרשימת הפורומים

In any problem please contact the school's staff at korczak-school@gfh.org.il