כניסה למערכת
 
ילדי ישראל לומדים על ילדים

ויתקין, כפר ויתקין, ה1 – הארי הדתי, מגדל העמק, ה1

הסולם שהציל
  :חיפוש בפורום

מעבר לדף האחרון מעבר לדף הבא מעבר לדף הקודם מעבר לדף הראשון
מיון תאריך עולה מיון לפי אב מיון לפי עץ
12/06/07 נגה שחר (בית ספר ויתקין) הודעה חדשה הבור שהציל
20/05/07 קרן (בית ספר כפר ויתקין) הודעה חדשה לשם מה האם ופערעלה נותרו בחוץ?
12/06/07 סיון (בית ספר ויתקין) תגובה להודעה תתשובה לקרן....
12/06/07 יובל רון (בית ספר ויתקין) תגובה להודעה פרעלה ואמא
12/06/07 שקד פינצי (בית ספר ויתקין) תגובה להודעה תגובה
12/06/07 עומר נעלי (בית ספר ויתקין) תגובה להודעה תשובה
12/06/07 עומר שחף (בית ספר ויתקין) תגובה להודעה תגובה לקרן
12/06/07 רוני כרמל (בית ספר ויתקין) תגובה להודעה התשובה היא:
12/06/07 דניאל (בית ספר ויתקין) תגובה להודעה תגובה
12/06/07 יובל פולינסקי (בית ספר ויתקין) תגובה להודעה תשובה
20/05/07 קרן (בית ספר כפר ויתקין) הודעה חדשה תאר את תחושותיה של נחמה כאשר שהתה בבור החשוך.
12/06/07 עומר נעלי (בית ספר ויתקין) תגובה להודעה תשובה
12/06/07 יובל רון (בית ספר ויתקין) תגובה להודעה תחושתה של נחמה
12/06/07 נגה שחר (בית ספר ויתקין) תגובה להודעה הרגשתה של נחמה היתה..
12/06/07 שקד פינצי (בית ספר ויתקין) תגובה להודעה תגובה
12/06/07 עמית תירם (בית ספר ויתקין) תגובה להודעה תגובה
12/06/07 יובל פולינסקי (בית ספר ויתקין) תגובה להודעה תשובה
12/06/07 סיון (בית ספר ויתקין) תגובה להודעה תגובה!
12/06/07 עמית תירם (בית ספר ויתקין) תגובה להודעה תגווובה
12/06/07 רוני כרמל (בית ספר ויתקין) תגובה להודעה נחמה הרגישה כך:

הדפסת הודעות הפורום

חזרה לרשימת הפורומים

In any problem please contact the school's staff at korczak-school@gfh.org.il