כניסה למערכת
 
ילדי ישראל לומדים על ילדים

ויתקין, כפר ויתקין, ה1 – הארי הדתי, מגדל העמק, ה1

הסרט האדום
  :חיפוש בפורום

מעבר לדף האחרון מעבר לדף הבא מעבר לדף הקודם מעבר לדף הראשון
מיון תאריך עולה מיון לפי אב מיון לפי עץ
20/05/07 קרן (בית ספר כפר ויתקין) הודעה חדשה תאר את תחושותיה של נחמה כשהופרדה מאמה.
19/06/07 תומר אדיר (בית ספר ויתקין) תגובה להודעה תגובה
19/06/07 יובל (בית ספר ויתקין) תגובה להודעה תגובה
19/06/07 נתאי ברוכיס (בית ספר ויתקין) תגובה להודעה תגובה
19/06/07 חן אור (בית ספר ויתקין) תגובה להודעה דגובה
19/06/07 שרון (בית ספר ויתקין) תגובה להודעה תשובה
19/06/07 יעל בן שדה (בית ספר ויתקין) תגובה להודעה תגובה222
19/06/07 דניאל אביטל (בית ספר ויתקין) תגובה להודעה תשובה
19/06/07 תמיר ברגר המלך ואורי המלך (בית ספר ויתקין) תגובה להודעה תגובה
19/06/07 עדן זימבריס (בית ספר ויתקין) תגובה להודעה תגובה לסרט האדום
19/06/07 נועה גולדפישר (בית ספר ויתקין) תגובה להודעה תגובה
20/05/07 קרן (בית ספר כפר ויתקין) הודעה חדשה מדוע החיילים הגרמנים לא נכנסו בלילות לגטו?
19/06/07 יהונתן וולף בר-טוב (בית ספר ויתקין) תגובה להודעה תגובה 2
19/06/07 תומר אדיר (בית ספר ויתקין) תגובה להודעה תגובה
19/06/07 נתאי ברוכיס (בית ספר ויתקין) תגובה להודעה תגובה
19/06/07 יובל (בית ספר ויתקין) תגובה להודעה תגובה
19/06/07 חן אור (בית ספר ויתקין) תגובה להודעה דגובה
19/06/07 אורי המלך ותמיר ברגר המלך (בית ספר ויתקין) תגובה להודעה תשובה
19/06/07 נועה גולדפישר (בית ספר ויתקין) תגובה להודעה תגובה
20/05/07 קרן (בית ספר כפר ויתקין) הודעה חדשה מי הם הפרטיזנים?
19/06/07 יהונתן וולף בר-טוב (בית ספר ויתקין) תגובה להודעה תגובה 3
19/06/07 יעל בן שדה (בית ספר ויתקין) תגובה להודעה תגובה222
19/06/07 שרון (בית ספר ויתקין) תגובה להודעה תגובה
19/06/07 דניאל אביטל (בית ספר ויתקין) תגובה להודעה תשובה

הדפסת הודעות הפורום

חזרה לרשימת הפורומים

In any problem please contact the school's staff at korczak-school@gfh.org.il