כניסה למערכת
 
ילדי ישראל לומדים על ילדים

דינור, חיפה, ו2 – נחמיה תמרי, אור עקיבא, ו2

''משחק החול''
  :חיפוש בפורום

מעבר לדף האחרון מעבר לדף הבא מעבר לדף הקודם מעבר לדף הראשון
מיון תאריך עולה מיון לפי אב מיון לפי עץ
01/01/07 נוי אינהורן (בית ספר דינור) תגובה להודעה ללימור
22/01/07 נוי ומיקה (בית ספר דינור) תגובה להודעה לאסתר
01/01/07 נוי קורנר (בית ספר דינור) תגובה להודעה תגובה ללימור
22/01/07 סיוון וגילת (בית ספר דינור) תגובה להודעה לעופרה
22/01/07 עופרה (בית ספר דינור) תגובה להודעה יהודי
21/01/07 עופרה (בית ספר דינור) תגובה להודעה להיות יהודי
01/01/07 עופרה (בית ספר דינור) תגובה להודעה חטאים
01/01/07 עופרה (בית ספר דינור) תגובה להודעה קשר
01/01/07 שני (בית ספר דינור) תגובה להודעה דעותי הן...
01/01/07 תמי (בית ספר דינור) תגובה להודעה תגובה להודעה של לימור על אורי אורלב
22/01/07 תמי ופולינה (בית ספר דינור) תגובה להודעה תגובה להודעה של עופרה

הדפסת הודעות הפורום

חזרה לרשימת הפורומים

In any problem please contact the school's staff at korczak-school@gfh.org.il