מידע כללי

פרוייקט קריאה בינלאומי העוסק בהתמודדות האדם עם שאלות מוסר ואמונה בתקופת השואה תוך התבוננות אל ימינו אלה.

בית לוחמי הגטאות, מזמין אתכם לקחת חלק בתוכנית לימודים ייחודית שבמרכזה למידה משותפת ודיון בין תלמידים ישראלים ותלמידים מארצות אחרות סביב נושא השואה.

הפרוייקט פועל בהצלחה רבה בכתות י'-י"א בעשרות בתי ספר ישראלים ואמריקאים. התלמידים קוראים יצירה ספרותית העוסקת בחוויה האנושית בתקופת השואה ומשתפים זה את זה בדעותיהם, רעיונותיהם ומחשבותיהם על הספר ועל עצמם. בעבודה משותפת זו בוחנים התלמידים את יחסם לשואה ואת השפעתה עליהם כיהודים, כישראלים, כאמריקאים וכבני אנוש.

אנו ממליצים שהפרוייקט יתבצע במסגרת לימודי האנגלית, שכן הוא מותאם לתכנית הלימודים החדשה באנגלית ומכיל את כל מרכיביה.אפשר לשלב את הפרוייקט גם במסגרת לימודי הספרות או בכל מסגרת המאפשרת עבודה בין תחומית, על פי בחירת בית הספר.

עד כה נבחרו לפרויקט שני ספרים:
"הלילה" של אלי ויזל קיים בעברית ובאנגלית,
"The Sunflower" של שמעון ויזנטל קיים רק באנגלית.
אלי ויזל, חתן פרס נובל לשלום, נולד בטרנסילבניה ושרד את אימי השואה כנער. מאבקו המורכב להישרדות ושהותו במחנות עם אביו העלו בו שאלות של זהות , מוסר ואמונה, וכן שאלות קיומיות אודות מהות האדם ושייכותו לעם ולמקום.
שמעון ויזנטל, שעבר את השואה כאדם בוגר בראשית דרכו מציג בפני הקורא אפיזודה משמעותית המעלה את שאלת "גבולות הסליחה" לגרמנים. שאלה זו השפיעה על חייו לאחר השואה כצייד פושעי מלחמה נאצים. העיסוק בשאלה מעורר גם אותנו לבדוק את השלכות השואה על יחסנו אל הגרמנים, אל אוייבינו כיום ואל עמי העולם וכן ואת השפעת השואה על עולמנו התרבותי והמוסרי.

מטרות התוכנית:
העמקת הידע בנושא השואה בהיבטים היסטוריים, אנושיים-חברתיים, ופילוסופיים.
הבהרת ערכים ועמדות תוך התמודדות בשאלות של מוסר ואמונה הנובעות מתוך הקריאה.
טיפוח היכולת לשיקול דעת, ניסוח והבעה מילולית של דעות, עמדות ורגשות.
פיתוח של הקשבה אמפתית לבני השיח ושל יכולת לקבל דעות, עמדות ורגשות מגוונים ושונים.
הבהרת החשיבות של פלורליזם תרבותי, סובלנות ודמוקרטיה - והסכנה שבלאומנות ובגזענות.
טיפוח למידה המשלבת נושאי לימוד הומניסטיים וטכנולוגיה מתקדמת.

למהלך התכנית שלושה שלבים עיקריים:
בשלב הראשון של התוכנית מתקיימת היכרות בין התלמידים המשתתפים בפרוייקט בסדנת התלמידים שבאתר (הפורום). התלמידים מספרים על עצמם, על בית ספרם ועל הקהילה בה הם חיים. הם דנים במרכיבי הזהות של עצמם ומכינים תעודות זהות אישיות. במקביל הם לומדים את הרקע ההיסטורי והביוגרפי הקשור בספר הנקרא ובמטרות הפרוייקט ומשתפים זה את זה בתוצרי החקירה ובחוויות הלמידה הראשונות.

השלב השני של התוכנית כולל קריאה ולמידה של הספר הנבחר ודיון בהיבטים הספרותיים והאנושיים הקיימים בו. הדיון ביצירה מתקיים במקביל בכל אחת מכיתות האם ובסביבת הלמידה המורחבת - הפורום. הפורום מהווה מקום מפגש רב תרבותי לקהילת הלמידה. התקשורת הלימודית בפורומים תכלול, באופן טבעי, גם סיפורים וחוויות מחיי היומיום של התלמידים. הדיון המשמעותי בו הם נותנים ביטוי לרגשותיהם, מביעים את מחשבותיהם ודעותיהם ומעלים רעיונות - אף יעמיק את הקשרים האישיים הנרקמים ביניהם.

בשלב השלישי של הפרוייקט מכינים התלמידים את פרוייקט הסיכום. הפרוייקט יכול להיות עיוני או יצירתי: עבודת חקר, ניתוח הדיון בפורום ומיפוי הידע באופן גרפי לפי הנושאים השונים שנדונו בו, ראיון עם ניצול שואה, יצירת מצגת מחשב, הכנה של יומן קריאה קבוצתי, יצירות במוסיקה ובדרמה, הכנת תערוכה ו/או טקס ביום השואה מתוצרי הפרוייקט וחומרים רלוונטיים.

מומלץ לסיים את הפרוייקט עם היציאה לחופשת הפסח ולקיים פעילות בתערוכה מתוצריו בבית הספר עם החזרה ללימודים - סביב יום הזיכרון לשואה ולגבורה. מומלץ להזמין גם הורים ונציגים חשובים מן הקהילה.

התוכנית מונחית על ידי צוות חינוכי מבית לוחמי הגטאות ומלווה במדריך למורה שנכתב במיוחד לפרוייקט זה. הצלחת התוכנית מחייבת הערכות תקציבית, הקצאת כוח אדם וציוד מתאים (פירוט להלן).

פירוט מרכיבי התוכנית
הערכות בית ספרית
לוח זמנים טנטטיבי

מידע נוסף
למידע נוסף על "אני אדם" ופעילות ביה"ס המתוקשב יש לפנות לטלפון
9958050-04 ובדואר אלקטרוני: ztal@gfh.org.il
למידע כללי על בית לוחמי הגטאות והתכניות החינוכיות לחטיבות העליונות - יש לפנות לטלפון:
9958001-04, או לדואר אלקטרוני: plichi@gfh.org.il.