מידע כללי

פרוייקט קריאה בינלאומי העוסק בסיפור הילדים היהודיים בתקופת השואה

"יד-לילד" - בית לוחמי הגטאות, אתר ההנצחה החינוכי לילדים היהודים שנספו בשואה, מזמין אתכם לקחת חלק בתוכנית לימודים ייחודית שבמרכזה שיתוף פעולה בין תלמידים ישראלים ותלמידים מארצות אחרות סביב נושא השואה.

הפרוייקט מופעל בהצלחה רבה בכתות ז'-ח' בעשרות בתי ספר ישראלים ואמריקאים. התלמידים קוראים ספר על ילדים בני גילם שחיו בתקופת השואה ומשתפים זה את זה בדעותיהם, רעיונותיהם ומחשבותיהם על הספר. בעבודה משותפת זו בוחנים התלמידים את יחסם לשואה ואת השפעתה עליהם כיהודים, כישראלים, כאמריקאים וכבני אנוש.

מטרות התוכנית:
היכרות עם עולמם של ילדים שחיו בתקופת השואה
העמקת הידע בנושא השואה בדרך סיפורית וחווייתית תוך שילוב דיונים בקבוצות למידה קטנות ופעילות יצירתית
יצירת דיאלוג בין תלמידים מישראל לבין תלמידים מארצות אחרות על נושאים ערכיים, על פלורליזם תרבותי ועל חינוך לדמוקרטיה וסובלנות
היכרות עם הסופר אורי אורלב וספריו העוסקים בילד היהודי בשואה (אורלב הנו חתן פרס אנדרסן היוקרתי לספרות ילדים לשנת 1996.)
טיפוח למידת חקר המשלבת נושאי לימוד הומניסטיים וטכנולוגיה מתקדמת, עבודה משותפת בקבוצות והכנת עבודות ופרויקטים אישיים של תלמידים
מהלך התוכנית:
בשלב הראשון של התוכנית מתקיימת היכרות בין התלמידים המשתתפים בפרוייקט. התלמידים שולחים לעמיתיהם תעודות זהות אישיות וקבוצתיות בהן הם מספרים על עצמם, על בית ספרם ועל הקהילה בה הם חיים.

השלב השני של התוכנית כולל קריאה משותפת שמתמקדת באחד מספריו של הסופר אורי אורלב משחק החול או האי ברחוב הציפורים. בחרנו באורי אורלב, שעבר את השואה בפולין כילד, מתוך הערכה רבה לספריו - הערכה אליה שותפים רבים. אורי אורלב זכה לפרסים רבים על כתיבתו והחשוב שבהם הוא פרס אנדרסן לספרות ילדים בשנת 1996. ניתן לבחור, כמובן, ספר אחר.

לאחר קריאת הספר בכיתה מתקיים תהליך למידה בקבוצות קטנות, שכולל בחירת קטעים משמעותיים ודיון עליהם. במקביל מתבצע תהליך דומה בכיתה השותפה מעבר לים. בשלב זה, עם סיום בחירת הקטעים בשתי הכיתות, נבנות קבוצות למידה משותפות מתלמידי שני בתי הספר. קבוצות אלה מקיימות דיון על הקטעים באמצעות האינטרנט או באמצעות דרכי תקשורת אחרות (דואר, פקס). הדיון בין התלמידים יוצר קבוצת עניין ולמידה בינלאומית משותפת. לימוד משותף הוא כלי חשוב ליצירת מפגש רב-תרבותי משמעותי. קריאה משותפת של ספר ודיון בו יכולים להוות גשר בין ילדים מקבוצות תרבותיות שונות. מתוך הדיון המשותף בספר נחשפות נקודות הדמיון והשוני בין הקבוצות ונוצר דו-שיח פורה.

פרוייקט הסיום של עבודת הקבוצות כולל הכנת יומן קריאה קבוצתי (Reading Journal), המסכם את הדיונים המתוקשבים בין הקבוצות בישראל ובחו"ל. הקבוצות יכולות להרחיב את עבודותיהן ולכלול בהן פעילויות חקר הקשורות לנושא, ראיונות עם ניצולים, עיון בתמונות ובמסמכים מארכיון בית לוחמי הגטאות.

עבודות הסיום מוצגות בביה"ס ביום הזיכרון לשואה בפני המורים, ההורים, ומוזמנים חשובים מן הקהילה. תלמידים מארצות אחרות שמבקרים בישראל במסגרת פרטית מוזמנים עם הוריהם ל"יד-לילד" לביקור והכרות עם התערוכה. כתות מבתי הספר בארצות אחרות, אשר מבקרות בישראל במסגרת טיול כתתי, מוזמנות למפגש ב"יד -לילד" עם חבריהם לפרוייקט מישראל.

התוכנית מונחית על ידי צוות "יד-לילד" ומלווה במדריך למורה שנכתב במיוחד לפרוייקט זה. הצלחת התוכנית מחייבת הערכות תקציבית, הקצאת כוח אדם וציוד מתאים (פירוט להלן).

פירוט מרכיבי התוכנית
לוח זמנים טנטטיבי לביצוע הפרוייקט
דרישות ארגוניות מבתי הספר המשתתפים בפרוייקט

מידע נוסף
למידע כללי על "יד לילד" והתוכניות החינוכיות שלו יש לפנות לטלפון 9958044/045-04 או לדואר אלקטרוני: yadlayeled@gfh.org.il.
למידע נוסף על "ילדי העולם לומדים על ילדים" ופעולות ביה"ס המתוקשב יש לפנות לטלפון הנ"ל ובדואר אלקטרוני: korczak-school@gfh.org.il.