ילדי העולם לומדים על ילדים


התוכנית "ילדי העולם לומדים על ילדים" עוסקת בעולמם של ילדים שחיו בתקופת השואה. התוכנית מתמקדת בספורים אישיים, מזמנת דיון על פסקאות מעניינות, מאפשרת התלבטות בשאלות ערכיות ומעודדת החלפת דעות . ילדים מישראל וילדים מארצות העולם עוסקים יחד בנושא השואה, בוחנים את יחסם אליה, ומתמודדים עם השפעתה עליהם כבני אדם.

מידע כללי
ספרים שבמוקד התכנית
ספרים מומלצים
פורומי תלמידים לדוגמה
פורום מורים

מי ייתן ותוכנית זו תעודד אווירה של יצירה, אמון וכבוד הדדי בין ילדי העולם!