לוח תאריכים לפי נושאים
מיסוד המפלגה הנאצית עד עלית היטלר לשלטון
.1
מעליית היטלר לשלטון עד פרוץ המלחמה
.2
גרמניה הנאצית מדבירה עמים
.3
ההיערכות עם פרוץ המלחמה: גיבוש המחנות הלוחמים
.4
המלחמה בחזיתות אירופה המערבית ואפריקה הצפונית
.5
מלחמת גרמניה הנאצית נגד ברית המועצות; הדיפת הפולש הגרמני ומסע השחרור באירופה
.6
המלחמה על אדמת "הרייך השלישי"
.7
המלחמה במזרח הרחוק
.8
מאבק העמים הכבושים, ארגוני מחתרת ופרטיזנים
.9
איטליה
.1
בולגריה
.2
בלגיה
.3
ברית המועצות
.4
דניה
.5
הולנד
.6
יוגוסלביה
.7
יוון
.8
נורבגיה
.9
פולין
.10
צ'כוסלובקיה
.11
צרפת
.12
 

השמדת העם היהודי בידי גרמניה הנאצית

.10
התאריכים העיקריים בתכנית הכללית להשמדת העם היהודי
.1
פולין
.2
הארצות הבלטיות
.3
ביילורוסיה
.4
אוקראינה וקרים
.5
שטח הרייך
.6
מערב אירופה וצפון אפריקה
.7
יוון ויוגוסלביה
.8
סלובקיה,הונגריה ורומניה
.9


המרי היהודי בשנות השואה
.11
בארצות מזרח אירופה
.1
בארצות אירופה האחרות
.2
מרידות יהודים במחנות השמדה
.3
הישוב העברי בארץ ישראל במערכה נגד גרמניה הנאצית
.4
חיילים יהודים בצבאות הברית האנטי-נאצית
.5