היערכות בית ספרית לפרוייקט קריאה בינלאומי משותף

להלן התחומים בהם בית הספר נדרש להיערך
כוח אדם והכשרתו
היערכות לעבודת התלמידים
מרכיבים טכנולוגיים הנדרשים לביצוע הפרוייקט
תקציב

א. כח אדם והכשרתו
מנהל ביה"ס יקבע מורה לפרוייקט מצוות האנגלית. על המורה להיות מיומן בתקשורת באמצעות מחשב: e-mail ובשימוש באינטרנט.
מעבדת המחשבים ואיש המחשבים של בית הספר יעמדו לרשות המורה והכתה בשעת הצורך.
המורים המובילים את הפרוייקט ישתתפו בימי עיון שיערכו בבית לוחמי הגטאות ובדיונים בהנחייה מתוקשבת. ההשתתפות בהשתלמות המורים חיונית להצלחת הפרוייקט.
השתלמות הקיץ תיערך בתאריכים 6-8 ביולי. חמישה מפגשים נוספים יערכו במהלך השנה. מנהל בית הספר יתבקש לדאוג להחלפת המורה / מורים המשתתפים בהשתלמות במידה ויתקיים מפגש בימי לימודים שאינם הימים החפשיים של המורה. מפגש מסכם בחופשת הפסח ינחה את המורים בתצוגה משמעותית של החומרים שנוצרו במהלך העבודה ובהקמת תערוכה לקראת יום השואה.
ביה"ס אחראי לדאוג לכך שגם התלמידים המשתתפים בפרוייקט שולטים בעבודה עם מעבד תמלילים ודואר אלקטרוני.

ב. היערכות לעבודת התלמידים
מומלץ לבחור כתה אחת מתוקשבת אשר תקיים את הפרוייקט בשלמותו. כיתות נוספות יכולות לקיים את תהליך הקריאה ולימוד הספר במסגרת תכנית הלימודים החדשה באנגלית.
אנחנו ממליצים לשלב את הפרוייקט במערכת השעות הקיימת במסגרת של 2 ש"ש ולקבוע אילו יחידות מתכנית הלימודים החדשה באנגלית הוא יחליף.


ג. אמצעים טכנולוגיים הנדרשים לביצוע הפרוייקט
שליטת התלמידים והמורים במחשבים בתמלילן WORD ובתקשורת אינטרנט.
עמדות מחשב מחוברות לאינטרנט עם אפשרות שליחת וקבלת דואר אלקטרוני.
אפשרות תקשורת למורים עם חו"ל באמצעות טלפון פאקס ו e-mail.
תא דואר אלקטרוני אישי בבית הספר או בבית לאחראי הפרוייקט.
אחראי מטעם בית הספר לתפעול טכני של מערך התקשוב ומתן תמיכה טכנית למשתתפי הפרוייקט.
></td>
  </tr>
</table>
<table border=0 cellpadding=
ד. תקציב
להלן עלויות השתתפות בית הספר בפרוייקט:
עלות השתתפות ביה"ס: 1000 ₪ לכיתה. כל כיתה נוספת – 500 ₪ בלבד.
התשלום כולל השתתפות המורה / מורים בהשתלמות מורים המקנה גמול, תאום בין בתי הספר, ליווי והנחייה צמודים של המורים בבית הספר על ידי צוות המרכז הפדגוגי במשך הפרוייקט, מדריך למורה וחומרי העשרה נוספים לשימוש בכיתה.
2.
רכישת הספרים "Night" או "Sunflower" באנגלית.
הערות:
 • בתי ספר במימון P2K יכולים להכניס את רכישת הספרים ל"כרטיס הפרוייקט".
 • הספר "הלילה" בעברית ניתן לרכישה בבית לוחמי הגטאות במחיר 20 ₪.
 • את הספרים באנגלית יש להזמין דרך האינטרנט או באמצעות חברות הספרים הישראליות.
 • 1.
  לפרטים נוספים אפשר לפנות:
  ציפי טל
  מרכזת פרוייקט "אני אדם – Confronting Evil In Our Time"
  דואל: ztal@gfh.org.il
  טלפון: 04-9958050/80
  נייד: 052-8834-024
  פקס: 04-9958007