ילדי ישראל לומדים על ילדים

דרישות ארגוניות מבתי הספר המשתתפים בפרוייקט

"ילדי ישראל לומדים על ילדים" הנו פרוייקט מורכב הדורש ממנהל/ת בית הספר תמיכה ונכונות להקצאת משאבים. על מנת להבטיח את ביצוע הפרוייקט באופן מוצלח חשובה מאד היערכות מתאימה כולל מערכת תקשורת אינטרנטית עובדת והקצאת זמן לפרוייקט מבחינת המורים והתלמידים.

להלן פירוט התנאים לקיום הפרוייקט:
אחריות מנהל בית הספר
השתלמות המורים
מרכיבים טכנולוגיים הנדרשים לביצוע הפרוייקט
עלות / דמי השתתפות

א. אחריות מנהל בית הספר להכשרת כוח אדם ולהעירכות עבודת התלמידים:
מנהל בית הספר יקבע מורה אחראי לפרוייקט:
המורה יהיה אחראי לביצוע כל שלבי הפרוייקט, הן התוכניים והן המתוקשבים, ועליו להיות בעל ידע בתחום הספרות והמחשבים.
בית ספר יוכל להצטרף לפרוייקט רק אם למורה האחראי יהיה תא דואר אלקטרוני בבית הספר או בביתו וכן נגישות לכתת מחשבים במהלך השנה. (בעיקר בחודשים דצמבר - מאי).
1.
מנהל בית הספר יבחר לפרוייקט כתה אחת (מבין כתות ה' או ו') שתשתתף בדיון המתוקשב. שאר הכתות ילמדו את הספר ויקיימו דיונים בכתות.
2.
מנהל בית הספר יקבע שעתיים שבועיות קבועות במערכת בהן ילמדו התלמידים את הנושא ויפעלו בפורום. מומלץ לבחור שיעורי ספרות או שעות נושא בהתאם לתחום ההתמחות של המורה האחראי לפרויקט.
3.
מנהל בית הספר יאפשר למורי הפרוייקט להיפגש ביניהם וללבן בעיות העוסקות בהוראת השואה או בדיון המתוקשב.
4.
מנהל בית הספר יאפשר למורה האחראי להשתתף בקביעות בהשתלמות המורים השנתית של הפרויקט, בהיקף של 56 שעות, שתתקיים בבית לוחמי הגטאות.
 • במהלך השנה תתקיים השתלמות בימי ד' - אחת לחודש. אנו מבקשים לאפשר למורה האחראי "יום פנוי" ביום זה.
 • הוצאות הנסיעה להשתלמות יהיו כמקובל בהשתלמויות מורים מוכרות לגמול. (טפסים ניתן לקבל אצלנו).
 • השתלמות פותחת מתקיימת בראשית חופשת הקיץ בבית לוחמי הגטאות. יש אפשרות לינה בבית וקיט או במרכז הלימודי על חשבון המשתלם.
5.
מנהל בית הספר ידאג כי ציוד המחשבים בבית הספר יפעל באופן שוטף וללא תקלות.
6.
מנהל בית הספר ידאג להזמנת ביקור במוזיאון "יד-לילד".
הביקור ב"יד לילד" חיוני להבנת הנושא-
אנו מבקשים מן המנהלים להקדים להתקשר ל"יד לילד" ולהזמין מקום עבור כל תלמידי
השכבה. טלפון לתאום:04-9958044/6 (חני). מומלץ לקיים את הביקור בחודש מאי.
כמו כן ניתן לקיים ימי עיון לצוותי המורים משני בתי הספר.
7.
מנהל בית הספר יעזור למובילי הפרוייקט לקבוע את מועדי הביקורים, כל אחד בבית הספר השותף לו. ואת הביקור ב"יד לילד".
1. ביקור אחד בחודש דצמבר.
2. ביקור שני בחודש פברואר – מרץ.
3. ביקור משותף ביד לילד, בית לוחמי הגטאות.
8.


ב. השתלמות המורים
בית לוחמי הגטאות מקיים מידי שנה השתלמות מורים עבור המורים האחראיים להובלת פרוייקט הקריאה בבית ספרם.
בי"ס מתחיל – שנה ראשונה בפרוייקט
מורים אחראיים לפרוייקט מבתי ספר מתחילים, מחוייבים בהשתתפות בהשתלמות המורים השנתית המוכרת לגמול של 56 שעות ומעניקה מידע על השואה, מזמנת התנסות בדיונים וירטואליים וכן משלבת סדנאות להוראת השואה בדרך יצירתית.
1.
בי"ס ממשיך - יותר משנה בפרוייקט
מורים אחראיים לפרוייקט מבי"ס שזו להם שנה שניה בפרוייקט, עם אותו מורה מלווה/ אחראי פרוייקט.
יגיע רק לארבעה מפגשים: מפגש אחד יתקיים בקיץ. במהלך השנה יתקיימו שני מפגשים בלוחמי הגטאות ומפגש אחד במרכז הארץ.
2.

ג. אמצעים טכנולוגיים הנדרשים לביצוע הפרוייקט
תמלילן Word, דפדפן אינטרנט-אקספלורר מעודכן ותוכנת דואר אלקטרוני תומכת עברית
עמדות מחשב מחוברות לאינטרנט עם אפשרות שליחת וקבלת דואר אלקטרוני
אפשרות תקשורת למורים המובילים באמצעות טלפון ופקס
לאחראי הפרוייקט יהיה תא דואר אלקטרוני אישי. חובה שתהייה לו גם נגישות לאינטרנט מהבית.
הכשרה טכנית בסיסית לתלמידים ולמורים השותפים בפרוייקט (שליטה במעבד תמלילים, דואר אלקטרוני ותוכנת דפדפן).
ד. עלות/דמי השתתפות
לפרוייקט עלות הכרוכה בבניית התוכנית והפעלתה על ידי צוות "יד לילד", תיאום לפרוייקט עלות גבוה הכרוכה בבניית התוכנית והפעלתה על ידי צוות "יד לילד". ליווי הפרוייקט כולל תיאום בין בתי הספר, פיתוח מדריך למורה, בנייה ותפעול של סביבת עבודה מתוקשבת, תקשורת אינטרנט, ביקור בבתי הספר וליווי המורים, בקרה וייעוץ חינוכיים, קיום השתלמות למורים. תכתובות דואר.
1. תמיכה וסיוע
"יד לילד" בעזרת קרן י.ה.ל (ע"ש יהודה ליאון רקנאטי), קרן העזבונות וקרן ריץ הרימו תרומה נכבדה לפרוייקט על מנת לסייע לביה"ס בתחומים הבאים:
1. תשלום עבור הסעה:
א. תשלום עבור ביקור כתת הפרוייקט בבי"ס המקביל. (אוטובוס אחד).
ב. תשלום עבור ביקור כתת הפרוייקט במוזיאון. (אוטובוס אחד).

2. הענקת הספר "הסרט האדום" כמתנה לכל תלמיד בכיתת הפרויקט.
במידה ובי"ס יחליט לצרף כתה נוספת לקריאת הספר, יוכל לרכוש את הספר במחיר מוזל במוזיאון.

3. מימון השתתפות שני מורים בהשתלמות המורים השנתית של הפרויקט.
(רק לבי"ס מתחיל - סה"כ 8 מפגשים)

4. ליווי במהלך השנה.

2. עלויות באחריות בית הספר
 • ביקור ביד לילד:
  בסיום הפרוייקט יבקרו 2 כתות הפרוייקט במוזיאון במסגרתו יבקרו
  בתערוכות המוזיאון: "הילד היהודי בשואה", "קורצ'אק של הילדים",
  יפעלו בסדנאות היצירה וכן יצפו בהצגה "אמא, האם את שומעת"
  המבוססת על פי סיפור חיה של הסופרת נחמקה רהב.
  עלות הביקור לתלמיד: 30 ₪
  עלות הביקור להורה: 16 ₪
  יש לתאם מראש את תאריך הביקור במוזיאון עם הכתה המקבילה.
 • בי"ס ירכוש את ערכת "חלומות בין חומות".
 • בי"ס ירכוש 2 עותקים מהספר "הטנק שהביא את החופש, ספר ההמשך לספר "הסרט האדום". (מחיר ספר 35 ₪ )