דרישות ארגוניות מבתי הספר המשתתפים בפרוייקט

"ילדי העולם לומדים על ילדים" פרוייקט מורכב הדורש שילוב של מספר גורמים ומשאבים בביה"ס. על מנת להבטיח את ביצוע הפרוייקט באופן מוצלח חשובה מאד היערכות מתאימה כולל מערכת תקשורת אינטרנטית עובדת והקצאת זמן לפרוייקט מבחינת המורים והתלמידים.

להלן פירוט התנאים לקיום הפרוייקט:
כוח אדם והכשרתו
היערכות לעבודת התלמידים
מרכיבים טכנולוגיים הנדרשים לביצוע הפרוייקט
עלות / דמי השתתפות

א. כח אדם והכשרתו
המורים המובילים את התוכנית מוזמנים לקחת חלק בהשתלמות שנתית מוכרת לגמול שמקיים "יד לילד". השתלמות זו תהווה קבוצת תמיכה וליווי לאורך כל מהלך העבודה.
מנהל ביה"ס יקבע אחראי לפרוייקט שאליו יצורפו במידת האפשר איש מחשבים, מורה לאנגלית, מורה לספרות. אחראי הפרוייקט צריך להיות בעל יכולת כתיבה וקריאה באנגלית.
רצוי להגדיר זמן במערכת השבועית לישיבה של צוות הפרוייקט.

ב. היערכות לעבודת התלמידים
הגדרת הכיתות המשתתפות בהתאם לדרישות הפרוייקט. מומלץ להתחיל בכיתה אחת מתוקשבת ולהרחיב בהדרגה.
הקצאת יום לימודים ותקציב לביקור חשיפה במוזיאון "יד לילד", שיכלול הפעלות וסדנאות. עקב העומס יש להקדים ולתאם את הביקור עם "יד לילד".
שילוב העבודה על הפרוייקט במסגרת השיעורים הקיימים במערכת באחד ממקצועות הלימוד הרלוונטיים: ספרות, היסטוריה, אנגלית, מחשבים, שעת מחנך. אנו ממליצים על מסגרת של 2 ש"ש.
ביה"ס ירכוש ספרים בתאום עם "יד לילד".


ג. אמצעים טכנולוגיים הנדרשים לביצוע הפרוייקט
עבודת התלמידים והמורים בתמלילן Word, דפדפן אינטרנט-אקספלורר ותוכנת דואר אלקטרוני תומכת עברית
עמדות מחשב מחוברות לאינטרנט עם אפשרות שליחת וקבלת דואר אלקטרוני (לפחות עמדה אחת)
אפשרות תקשורת לחו"ל למורים המובילים באמצעות טלפון ופקס
לאחראי הפרוייקט יהיה תא דואר אלקטרוני אישי. רצוי שתהייה לו גם נגישות לאינטרנט מהבית.
הכשרה טכנית בסיסית לתלמידים ולמורים השותפים בפרוייקט (שליטה במעבד תמלילים, דואר אלקטרוני ותוכנת דפדפן).
></td>
   </tr>
</table>
<table border=0 cellpadding=
ד. עלות/דמי השתתפות
לפרוייקט עלות הכרוכה בבניית התוכנית והפעלתה על ידי צוות "יד לילד", תיאום בין בתי הספר, פיתוח מדריך למורה, בנייה ותפעול של סביבת עבודה מתוקשבת, תקשורת אינטרנט, ביקור בבתי הספר וליווי המורים בישראל ובחו"ל, בקרה וייעוץ חינוכיים, תכתובת. בשל כך ההשתתפות בתוכנית כרוכה בתשלום.

דמי השתתפות בפרוייקט: - 1000 ש"ח לבי"ס
עלות הספר "משחק החול" - 18 ש"ח
עלות השתתפות בסדנה וסיור ב"יד-לילד" - 22 ש"ח לתלמיד
יתכנו עדכונים למחירים המפורטים למעלה. התשלום מקנה השתתפות בהשתלמות המורים השנתית שתלווה את הפרוייקט והרשאה לשימוש בסדנת המורים ובסדנת התלמידים של אתר זה.

אנו מודעים לקושי שיש לבתי ספר לגייס את התקציב הנדרש. אולם נציין כי העלות הכוללת בפועל של הפעלת צמד בתי ספר בתש"ס היא כ - $3,000. המחירים לבתי הספר בישראל מסובסדים.