המפגש עם נושא השואה מעורר תגובות שונות בקרב תלמידים. יש המגיבים בחשש וחרדה ויש המגלים סקרנות רבה וצימאון עז לדעת. בתהליך הלמידה אנו מערבים מחשבה, רגשות, דמיון, יצירה וערכים מוסריים. מטרת הגלריה היא לעודד את התלמידים לבטא את תחושותיהם ומחשבותיהם תוך שימוש באומנות ובכתיבה ולהציג בגלריה את פרי עבודתם.

בגלריה שלושה אולמות: האולם הראשון מיועד להצגת עבודותיהם של תלמידים שביקרו במוזיאון "יד לילד" והשתתפו בתוכניותיו החינוכיות. האולם השני מיועד להצגת עבודותיהם של התלמידים השותפים לתוכנית הקריאה הבינלאומית של ביה"ס המתוקשב של "יד לילד". האולם השלישי מיועד להצגת עבודות תלמידים מבתי ספר היסודיים המשתתפים הפרוייקט הקריאה ילדי ישראל לומדים על ילדים
לכניסה לאולמות הגלריה לחץ על:
אולם א'
- עבודות תלמידים שביקרו ביד לילד.
- "סגור פתוח" – מבחר עבודות של תלמידי כיתות ח' מביה"ס "מבואות עירון"
אולם ב' - עבודות תלמידים המשתתפים בפרוייקט הקריאה.
אולם ג' - עבודות תלמידים המשתתפים בפרוייקט הקריאה ילדי ישראל לומדים על ילדים:
מדור 1 – תמונות מביקורי גומלין בבתי הספר
מדור 2 – עבודות תלמידים ותערוכות סיכום
מדור 3 – ביקורי כיתות הפרוייקט ביד לילד

הגלריה מופעלת על ידי צוות הסדנאות של "יד לילד", בית לוחמי הגטאות ניתן ליצור קשר עם צוות "יד לילד" בטלפון 04-9958044/45 או בדואר אלקטרוני:
galeria-yadlayeled@gfh.org.il

ניתן לשלוח עבודות לגלריה לכתובת זו כקובץ נספח (Attachment) לדואר אלקטרוני רצוי בפורמט jpeg בגודל שאינו עולה על 50KB. יתקבלו לגלריה עבודות של תלמידים שביקרו במוזיאון "יד לילד" או שהם משתתפים בתוכנית הלימודים הבינלאומית של ביה"ס המתוקשב.