אני אדם


Confronting Evil In Our Time
 
התוכנית "אני אדם" עוסקת בחוויה האנושית בתקופת השואה. התוכנית מתמקדת בספרי עדות והגות, מזמנת דיון על דילמות מוסריות, מאפשרת התלבטות בשאלות ערכיות ומעודדת החלפת דעות .
בני נוער מישראל ובני נוער מארצות העולם מתמודדים במשותף עם נושא השואה, בוחנים את יחסם אליה, ובודקים את השפעתה עליהם כבני אדם.

מידע כללי
ספרים שבמוקד התכנית
ספרים מומלצים
פורומי תלמידים
פורומי תלמידים לדוגמה
פורום מורים

מי ייתן ותוכנית זו תעודד אווירה של יצירה, אמון וכבוד הדדי בין בני נוער בעולם כולו!