כניסה למערכת
ילדי ישראל לומדים על ילדים


התוכנית "ילדי ישראל לומדים על ילדים" עוסקת בעולמם של ילדים שחיו בתקופת השואה. התוכנית מתמקדת בספורים אישיים, מזמנת דיון על פסקאות מעניינות, מאפשרת התלבטות בשאלות ערכיות ומעודדת החלפת דעות . ילדים מישראל עוסקים יחד בנושא השואה, בוחנים את יחסם אליה, ומתמודדים עם השפעתה עליהם כבני אדם.
 
מידע כללי
מידע על הספרים שבמוקד התוכנית
ספרים מומלצים
פורומי תלמידים
פורומי תלמידים לדוגמה
לימודים לחרדיות
עדות נחמקה רהב

מי ייתן ותוכנית זו תעודד אווירה של יצירה, אמון וכבוד הדדי בין ילדי העולם!