פירוט מרכיבי התוכנית
בית הספר הבינלאומי על שם יאנוש קורצ'אק הוא הסביבה הלימודית בה מתקיימת התכנית. בית הספר כולל סדנת תלמידים, סדנת מורים, גלריה וסדנת היסטוריה.
השתלמות מורים להעמקה בתכני הפרוייקט ולימוד המרכיבים הפדגוגיים והטכנולוגיים שלו.
מדריך למורה הכולל את רציונל התוכנית, תהליך העבודה והצעות לפעילות.
תקשורת זורמת בין מורים, תלמידים וצוות מנחים מבית לוחמי הגטאות:
התקשורת בין המורים מיועדת להסכמה על תכנית העבודה וקביעת לוח זמנים משותף.
התקשורת בין התלמידים בפורום כוללת מכתבי היכרות ודיאלוג לימודי על נושאים שונים העולים מן הקריאה בספר הנבחר.
שיעורי מבוא: מבוא היסטורי לתקופת השואה ומבוא ביוגרפי לחיי הסופר ויצירתו מלווים בעבודה בכיתת המחשבים.
קריאת יצירה ספרותית העוסקת בנושא השואה ונכתבה על ידי ניצול שואה.
בתכנית: הספרים "האי ברחוב הציפורים" ו"משחק החול" שנכתבו ע"י הסופר אורי אורלב. הספרים עוסקים בהתמודדות האדם עם המציאות בשואה ועם הדילמות שהיא מעמידה בפניו. הקריאה מתבצעת במקביל בבתי הספר בישראל ובארה"ב. הצעות להוראת הספרים ונושאים לדיון בפורום מופיעים במדריך למורה.
הכנת תוצר לימודי מסכם, עיוני ו/או יצירתי, לסיום הפרוייקט. הצגת התוצרים בבית הספר לקראת יום הזיכרון לשואה.
ביקור ב"יד לילד" בבית לוחמי הגטאות של כל תלמידי הפרוייקט.

אפשר לקיים ועידת וידאו להיכרות בתחילת התכנית, למפגש עם ניצול שואה במהלכה, למסיבת סיום משותפת.