לוח זמנים טנטטיבי לביצוע הפרוייקט
(לוח הזמנים בנוי מחודש מאי עד חודש מאי ,מגיוס בתי הספר לפרויקט ועד יום הזכרון לשואה בו מסתיים הפרויקט)

מאי-יוני: גיוס בית הספר לפרויקט ע"י צוות בית לוחמי הגטאות. מנהל בית הספר יאשר את השתתפות בית ספרו בפרויקט וימנה מורה אחראי/ת לביצוע הפרוייקט.
יולי - אוגוסט: במהלך חופשת הקיץ תתקיים השתלמות למורים הישראליים בבית לוחמי הגטאות שתכלול היכרות עם המוזיאון וגישתו החינוכית, מפגש עם עקרונות הלמידה בקהילה מתוקשבת וכן בניית תוכנית עבודה שנתית המותאמת לתוכנית הלימודים.
אוקטובר-נובמבר: יצירת התקשורת בין המורים מישראל והמורים מחו"ל לתאום ציפיות, לניסוח מטרות, להסכמה על דרכי עבודה בהתאם למטרות הוראת המקצוע (אנגלית / ספרות...) וקביעת לוח זמנים משותף. בסוף נובמבר יוצג הפרוייקט בפני הכיתות המשתתפות.
דצמבר: היכרות ראשונית בין הכתות המשתתפות באמצעות מכתבים כיתתיים, תעודות זהות אישיות ומפגשים אישיים בפורום. שיעורי מבוא: מבוא היסטורי לתקופת השואה ומבוא ביוגרפי לחיי הסופר ויצירתו מלווים בעבודה בכיתת המחשבים.
ינואר-פברואר: קריאת הספר בכיתות ודיון מתוקשב בפורומים. הכיתות יחולקו לקבוצות דיון בפורום על בסיס בחירת התלמידים באחד מנושאי הספר או על פי שיקולי המורה.
מרץ: הכנת פרוייקט סיום, יחידני או קבוצתי, המבוסס על הידע וההבנה שהצטברו בתהליך הלמידה. (חשוב לזכור שחופשת הפסח נמשכת שלושה שבועות ולכן רצוי לסיים את הפרויקט עד היציאה לחופשה).
אפריל: הערכות ליום הזכרון לשואה ולגבורה בבית הספר: הקמת תערוכה בה ישולבו תוצרי הפרויקט, מתן הרצאות ע"י תלמידי הפרויקט לתלמידי בית הספר, הזמנת ההורים לארוע וכן חשיפת הפרויקט לנציגים חשובים מן הקהילה.
כתיבת מכתבי סכום/פרידה בין בתי הספר.
השתתפות בתהליך משוב שיונחה על ידי צוות בית לוחמי הגטאות.
מאי: משלוח תוצרים נבחרים או תיעוד מצולם שלהם לתערוכת עבודות מסכמת שתתקיים בבית לוחמי הגטאות בחודשי הקיץ.


פרטי התוכנית ולוח הזמנים הנ"ל הם בבחינת בסיס לתכנון מפורט של כל זוג בתי ספר.