לוח זמנים טנטטיבי לביצוע הפרוייקט
(לוח הזמנים בנוי ממועד גיוס בתי הספר לתוכנית ועד יום הזכרון לשואה, כלומר ממאי עד מאי)
מאי-יוני: גיוס בית הספר לתוכנית ע"י צוות "יד לילד". מנהל בית הספר יאשר את השתתפות בית ספרו וימנה מורה אחראי/ת.
יולי - אוגוסט: במהלך חופשת הקיץ תתקיים השתלמות למורים הישראלים בבית לוחמי הגטאות שתכלול היכרות עם המוזיאון וגישתו החינוכית, מפגש עם עקרונות הלמידה בקהילה מתוקשבת וכן בניית תוכנית עבודה שנתית המותאמת לתוכנית הלימודים.
אוקטובר-נובמבר: יצירת התקשורת בין המורים מישראל והמורים מחו"ל לתאום ציפיות, ניסוח מטרות, הסכמה על דרכי עבודה וקביעת לוח זמנים משותף. בסוף נובמבר יוצג הפרוייקט בפני הכיתות המשתתפות וישלח מכתב כתתי.
דצמבר: היכרות ראשונית בין הכתות המשתתפות באמצעות תעודות זהות אישיות וקבוצתיות, ומפגשים אישיים בפורום.
שיעורי מבוא: מבוא היסטורי לתקופת השואה ומבוא ביוגרפי לחיי הסופר ויצירתו מלווים בעבודה בכיתת המחשבים.
ינואר-פברואר: קריאת הספר בכיתות ודיון מתוקשב בפורומים. הכיתות יחולקו לקבוצות ויקיימו דיון בפורום לפי נושאים או על פי שאלות מנחות.
מרץ: הכנת תוצר סיום, יחידני או קבוצתי, המבוסס על הידע וההבנה שהצטברו בתהליך הלמידה. (חשוב לזכור שחופשת הפסח נמשכת שלושה שבועות ולכן רצוי לסיים את התוכנית עד היציאה לחופשה).
אפריל: הערכות ליום הזכרון לשואה ולגבורה בבית הספר, הקמת תערוכה בה ישולבו תוצרי הלמידה, הזמנת ההורים לארוע וחשיפת התוכנית לנציגים חשובים מן הקהילה. כתיבת מכתבי סכום/פרידה בין בתי הספר.
השתתפות בתהליך משוב שיונחה על ידי צוות "יד לילד".
מאי: משלוח תוצרים נבחרים או תיעוד מצולם שלהם לתערוכת עבודות מסכמת שתתקיים בבית לוחמי הגטאות בחודשי הקיץ.

פרטי התוכנית ולוח הזמנים הנ"ל הם בבחינת בסיס לתכנון מפורט של כל זוג בתי ספר.