תואטגה ימחול תיב <
םייזכרמ םיחנומ תמישר
'א תואב םיליחתמה םיחנומ
''ב תואב םיליחתמה םיחנומ
''ג תואב םיליחתמה םיחנומ
'ד תואב םיליחתמה םיחנומ
ה תואב םיליחתמה םיחנומ
'ו תואב םיליחתמה םיחנומ
''ז תואב םיליחתמה םיחנומ
'ח תואב םיליחתמה םיחנומ
'ט תואב םיליחתמה םיחנומ
'י תואב םיליחתמה םיחנומ
'ל תואב םיליחתמה םיחנומ
''מ תואב םיליחתמה םיחנומ
'נ תואב םיליחתמה םיחנומ
'ס תואב םיליחתמה םיחנומ
'פ תואב םיליחתמה םיחנומ
'ק תואב םיליחתמה םיחנומ
''ר תואב םיליחתמה םיחנומ
'ש תואב םיליחתמה םיחנומ