חיפוש

סיווג קבלנים בישראל – מה חשוב לדעת

תקנות רישום קבלנים מגדירות גם את סיווג הקבלנים בענפים השונים, בהם הם רשומים ברשם הקבלנים.

תקנות קבלנים
תקנות קבלנים

ישנן חמש דרגות סיווג וכל דרגת סיווג מתייחסת להיקף הכספי המותר לקבלן לבצע עבודת קבלנות בענף שבו הוא רשום באתר בנייה אחד.

מבחינת אופן הדירוג, סוג 1 הוא הסיווג הנמוך ביותר וסוג 5 הוא הסיווג הגבוה ביותר.

סיווג א-ק מתייחס לענף משנה 131-שיפוצים בלבד. משרד הבינוי והשיכון מודע שנים רבות לצורך הקריטי להסדיר את ענפי הבנייה והשיפוצים, משום שההתרחבות בענף הבנייה גדלה בשיעורים  נרחבים משנה לשנה.

בעת רישום בתור קבלן שיפוצים רשום תנאים מסוימים חייבים להתקיים. הניסיון, התעודות המקצועיות ואישורים על הכשרות הם רק חלק מהתנאים הרבים.

ברשם נרשמים כלל סיווגי הקבלנים, היקפי הבניה המותרים, והאפשרות להשתתפות במכרזים.

מי חייב להירשם כקבלן?

קבלן המבצע עבודות בענף ראשי בהיקף כספי של יותר מ-83,399 ₪ לעבודה או קבלן מבצע עבודות בענף משנה בהיקף כספי של יותר מ-43,583 ₪ חייבים להיות רשומים בפנקס הקבלנים.

סיווג קבלנים 131 – לשיפוצניקים

קבלנים בארץ

שיפוצים הוא ענף מאוד פופולרי בימינו בישראל, כאשר אנשי מקצוע רבים בוחרים להתמחות בתחום זה. הצורך בשיפוצים ברור ומובן- מבנים רבים, בין אם מבני מגורים או מבנים ציבוריים, זקוקים לעבודות שיפוץ נרחבות אשר נעשות בסכומים גדולים. לכן יש מקום לאנשי מקצוע רבים בתחום זה כאשר לרוב כל איש מקצוע מתמחה בשיפוצים מסוג מסוים.

סיווג קבלנים בארץ הינו תחום סבוך, נשתמש בדוגמה, סיווג קבלנים 131 מתייחס בעצם לענף המשנה שיפוצים, אשר הוסף לסיווגים של רשם הקבלנים רק בשנת 2003.

סיווג זה מסייע לקבלנים רבים להתחיל לעבוד כחוק ולהגדיל את נפח עבודתם בצורה משמעותית במיוחד ורחבת היקף. כמו כן, לקחת פרויקטים גדולים יותר ולהשתתף במכרזים.

קבלת רישיון קבלן

רישום קבלן מהווה למעשה קבלת רישיון קבלן. הרשם נותן לקבלנים רישיון דו-שנתי, ועורך מעקב אחר רישומם של הקבלנים, עמידתם בהוראות החוק והתקנות.עפ"י רשם הקבלנים במשרד הבינוי והשיכון קיימים 32 ענפים המסווגים לענפים שונים ומגוונים.חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט.

החוק קובע בין השאר את סמכויות רשם הקבלנים ואת אופן ניהול והרישום בפנקס הקבלנים. מומלץ מאוד לרוכשים דירות, בוני דירות, מזמיני עבודה, קבלנים ראשיים, קבלני משנה ואחרים המעורבים בביצוע עבודות הנדסה בנאיות, לעיין בפנקס הקבלנים כדי לבדוק אם הקבלנים רשומים בפנקס הקבלנים, באילו ענפים מותר להם לעסוק ובאילו היקפים כספיים. זאת על פי משרד הבינוי והשיכון.

מחפשים מידע נוסף אודות רישום קבלן בסיווג קבלנים 131 ? התייעצו אתנו!

פנו עוד היום לחברת חפר יעוץ ורישום קבלנים ונשמח לסייע בתהליך של רישום קבלןבסיווג קבלנים 131  רשום ברשם הקבלנים.

בהליך קצר מאוד של עשרות שעות בודדות תוכל לדעת אם הינך עומד בקריטריונים ולהעלות סיווג.

 

 

אולי תאהבו גם את